Біохімічні та цитогенетичні показники лімфоцитів периферичної крові хворих на рак передміхурової залози

1Дьоміна, ЕА
Стаховський, ЕО
Сафронова, ОВ
Дружина, МО
Маковецька, ЛІ
Главін, ОА
Семиглазова, ТВ
1Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 4:102-109
https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.04.102
Розділ: Медицина
Мова: Українська
Анотація: 

Показано міжіндивідуальну варіабельність радіочутливості хворих на рак передміхурової залози, а також підвищення частоти хромосомних обмінів у лімфоцитах крові, що пов’язано із пригніченням процесів репарації подвійних розривів ДНК. Пацієнти з високою активністю вільнорадикальних процесів та підвищеним рівнем аберацій хромосом потребують додаткових реабілітаційних заходів з метою профілактики променевих ускладнень.

Ключові слова: аберації хромосом, вільнорадикальні процеси, лімфоцити крові, променеві ускладнення, рак передміхурової залози