2b-анізотропні простори Хермандера в циліндричних областях

Лось, ВМ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 6:3-11
https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.06.003
Розділ: Математика
Мова: Українська
Анотація: 

Вводиться клас 2b-анізотропних гільбертових просторів Хермандера в циліндричній області. Ці простори отримуються інтерполяцією з функціональним параметром пар анізотропних просторів Соболєва. Отри- мано нову умову неперервності розподілів з введених просторів разом з узагальненими частинними похід- ними до певного порядку.

Ключові слова: 2b-анізотропний простір Хермандера, інтерполяція з функціональним параметром, циліндрична область