Інваріантні розв’язки системи рівнянь Ейлера, що задовольняють умови Ренкіна—Гюгоніо

Юрик, ІІ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 7:10-19
https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.07.010
Розділ: Математика
Мова: Англійська
Анотація: 

Розглядаються рівняння гідродинаміки з певними додатковими обмеженнями. Для пошуку інваріантних розв’язків системи рівнянь Ейлера, що задовольняють умови Ренкіна—Гюгоніо, застосовуються теоретико-групові методи.

Ключові слова: інваріантні розв’язки, рівняння Ейлера, теоретико-групові методи