Новий модифікований екстраградієнтний метод з розбіжністю Брегмана

Семёнов, ВВ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 8:18-24
https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.08.018
Розділ: Інформатика та кібернетика
Мова: Російська
Анотація: 

Запропоновано новий метод екстраградієнтного типу для наближеного розв’язання варіаційних нерівностей з псевдомонотонними та ліпшицевими операторами, що діють в скінченновимірному лінійному нормованому просторі. Даний метод є модифікацією субградієнтного екстраградієнтного алгоритму з використанням розбіжності Брегмана замість евклідової відстані. Доведено теорему збіжності методу та для випадку монотонного оператора отримані неасимптотичні оцінки ефективності методу.

Ключові слова: варіаційна нерівність, екстраградієнтний метод, збіжність, монотонність, псевдомонотонність, розбіжність Брегмана, умова Ліпшиця