Сорбційне очищення мінералізованих підземних вод від сполук урану з використанням піларованих глин

1Ковальчук, ІА
Пилипенко, ІВ
2Корнілович, БЮ
1Бащак, ОЄ
1Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України, Київ
2НТУ України "Київський політехнічний інститут"
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 10:82-88
https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.10.082
Розділ: Хімія
Мова: Українська
Анотація: 

Досліджено закономірності сорбційного вилучення сполук урану(VI) з мінералізованих підземних вод. Вста-новлено, що синтезовані зразки пілар-глин мають значно кращі сорбційні властивості щодо вилучення урану з мінералізованих розчинів порівняно з природними глинами. Показано, що у мінералізованих водах уран(VI) знаходиться переважно в аніонній формі, а саме у вигляді карбонатних комплексів, які більш селективно ви-лучаються зразками пілар-бентоніту. За ефективністю вилучення аніонних форм урану з мінералізованих вод пілар-бентоніти можна розмістити в ряд Ti > Fe > Zr > Al.

Ключові слова: мінералізовані пiдземнi води, пілар-глини, сорбція, уран