Дворівнева оптимізація розподілу міжбюджетних трансфертів при заданих обмеженнях

Семёнов, ВВ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 10:11-20
https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.10.011
Розділ: Інформатика та кібернетика
Мова: Українська
Анотація: 

Сформульовано й досліджено задачу оптимального розподілу трансфертів при бюджетних обмеженнях. Математичну модель представлено у вигляді дворівневої оптимізаційної задачі, що містить лінійну оптимізаційну задачу верхнього рівня та лінійну задачу цілочислової оптимізації нижнього рівня. Для наближеного розв’язання оптимістичної постановки дворівневої задачі на основі методу направляючих околів запропоновано алгоритм знаходження локальних розв’язків параметричної задачі цілочислового програмування нижнього рівня. Розв’язання допоміжної цілочислової задачі верхнього рівня з булевими змінними здійснюється на основі алгоритму локального пошуку.

Ключові слова: булеві змінні, дворівнева задача оптимізації, локальний алгоритм, параметричне програмування, цілочислова оптимізація