До задачі розповсюдження поверхневих хвиль Релея в попередньо напружених тілах з криволінійними границями

Бабич, СЮ
Глухов, ЮП
Корнієнко, ВФ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 10:21-28
https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.10.021
Розділ: Механіка
Мова: Українська
Анотація: 

Стаття присвячена дослідженню закономірностей розповсюдження пружних поверхневих хвиль Релея вздовж плоских і криволінійних границь тіл з початковими (залишковими) напруженнями. В рамках лінеаризованої теорії пружності одержані дисперсійні рівняння для визначення фазових швидкостей поверхневих хвиль Релея. При цьому розглядаються тіла циліндричної форми (нескінченний суцільний циліндр і циліндрична порожнина), а також сфера під дією попереднього всестороннього навантаження. Останні дослідження тісно пов’язані з контактними задачами (для встановлення явищ “резонансного характеру”). Крім цього, такі дослідження мають і самостійне значення. Одержані якісні і кількісні ефекти впливу початкових (залишкових) напружень на характер хвильових процесів. Для даної роботи характерним і загальним є те, що: по-перше, всі основні розглянуті тіла – пружні; по-друге, усі основи (тіла) — попередньо напружені.

Ключові слова: амплітудні величини, дисперсійні рівняння, поверхневі хвилі, початкові напруження