Квазіімпульс елементарного збудження для системи точкових бозонів з нульовими межовими умовами

Томченко, МД
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 12:49-56
https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.12.049
Розділ: Фізика
Мова: Англійська
Анотація: 

Як відомо, елементарне збудження багаточастинкової системи з межами не має визначеного імпульсу. Ми отримали формулу для квазіімпульсу елементарного збудження одновимірної системи N безспінових точкових бозонів з нульовими межовими умовами (МУ). При цьому ми спирались на розв’язки Годена, отримані за допомогою анзаца Бете. Також ми знайшли закони дисперсії частинкоподібних та діркоподібних збуджень за нульових МУ. Вони збігаються з відомими законами дисперсії, знайденими для періодичних МУ.

Ключові слова: елементарне збудження, квазіімпульс, нульові межові умови, точкові бозони