Крайова тріщина із зоною зчеплення

1Селіванов, МФ
1Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 3:46-54
https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.03.046
Розділ: Механіка
Мова: Українська
Анотація: 

Дана робота сфокусована на крайовій тріщині в напівнескінченній площині, що розтягується рівномірно розподіленим напруженням на значному віддаленні від тріщини в напрямку нормалі до її площини. Побудовано ітеративну процедуру розв’язання задачі в рамках моделі зони зчеплення з нерівномірним законом зчеплення-відриву, яка дозволила задовольнити умову плавності змикання берегів. На кожній ітерації син-гулярне інтегральне рівняння з узагальненим ядром Коші розв’язується методом колокації без регуляризації. Числовий приклад побудовано в умовах граничного стану для степеневого закону зчеплення-відриву із ділянкою зміцнення.

Ключові слова: інтегральне рівняння з узагальненим ядром Коші, крайова тріщина, модель зони зчеплення, умова плавності змикання берегів тріщини