Залежність стійкості β-дикарбонільних комплексів лантанідів від енергії зв’язку метал–ліганд

Міщенко, АМ
Трунова, ОК
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 4:74-80
https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.04.074
Розділ: Хімія
Мова: Російська
Анотація: 

Методом pH-потенціометричного титрування у водно-етанольному розчині визначено константи утворення комплексів ряду лантанідів з ацетилацетоном, метил- і етилацетоацетатом. Показано, що їх стійкість корелює з енергією іонного зв’язку метал–ліганд, розрахованою з використанням напівемпіричного методу Sparkle/PM7. Вищі значення загальних констант утворення комплексів лантанідів з β-кетоесте рами зумовлені посиленням електростатичної взаємодії метал–ліганд за рахунок зростання негативного заряду на карбонільних атомах кисню ліганду.

Ключові слова: β-дикарбонільні ліганди, іонний зв’язок, комплекси лантанідів, константи утворення, напівемпіричні розрахунки