Фіторемедіаційний метод очищення водних об’єктів від важких металів та радіонуклідів

1Міхєєв, ОМ
Лапань, ОВ
1Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 4:81-85
https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.04.081
Розділ: Біологія
Мова: Українська
Анотація: 

Розроблено мобільну конструкцію біоплато для очищення водних об’єктів від радіонуклідів та важких металів. Досліджено ефективність запропонованої гідрофітної споруди з різними видами рослин-гіперакумуляторів щодо іонів 137Cs, Cr (VI), Cd (II) і Zn (II).

Ключові слова: іони металів, біоплато, наземні рослини, радіонукліди, фіторемедіація