Патерни експресії генів як засіб для оцінки компонентів мікрооточення та відповіді на антиракову терапію пухлин передміхурової залози

Геращенко, ГВ
Чащина, ЛІ
Риндич, АВ
Кашуба, ВІ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 4:86-93
https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.04.086
Розділ: Біологія
Мова: Англійська
Анотація: 

Проаналізoвано потенційні значення діапазонів відносної експресії ряду генів, які можуть бути залучені у відповідь на протиракову терапію, а саме AR, PTEN, COX2, FASN, HMGCR, LDLR і CTLA4, у зразках аденом, аденокарцином і парних умовно-нормальних тканин передміхурової залози. Визначено три підтипи аденокарцином, які показують чітку картину експресії досліджуваних генів, які характеризують: 1) пухлино-асоційовані фібробласти; 2) пухлиноасоційовані макрофаги; 3) маркери імунної відповіді. Ці групи корелюють з підтипами раку передміхурової залози, які були визначені раніше на основі аналізу відносної експресії генів, асоційованих з епітеліально-мезенхімальним переходом, і генів, пов’язаних з раком передміхурової залози. Звертає на себе увагу, що найбільша кореляція була знайдена для цих підтипів раку й групи генів пухлиноасоційованих фібробластів. Це підкреслює важливість одночасного аналізу генів, залучених до різних міжклітинних взаємодій між клітинами пухлин і клітинами пухлинного мікрооточення, в прогнозуванні ефективності протиракової терапії. Для підтвердження одержаних даних необхідні додаткові дослідження на більшій вибірці хворих на рак передміхурової залози.

Ключові слова: відносна експресія генів, пухлини передміхурової залози, пухлинне мікрооточення, пухлиноасоційовані макрофаги, пухлиноасоційовані фібробласти, фармакологічні маркери