Антиапоптотична дія нейропептиду лей-енкефаліну щодо лейкоцитів донорської крові, підданих холодовому стресу

1Гулевський, ОК
Моісєєва, НМ
Горіна, ОЛ
1Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 4:94-100
https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.04.094
Розділ: Біохімія
Мова: Українська
Анотація: 

У дослідженнях із застосуванням різних режимів холодового стресу визначено ступінь прояву апоптозу залежно від тривалості холодового впливу і температури. Вивчено вплив регуляторного нейропептиду лейенкефаліну на розвиток апоптозу лейкоцитів донорської крові людини після холодового стресу за морфологічними показниками і за допомогою флуоресцентної мікроскопії з використанням фарбників Hoechst 33342 і PI. Доведено, що додавання нейропептиду в концентрації 10–9 моль до лейкоцитів, які були піддані холодовому стресу, вірогідно зменшує кількість апоптотичних клітин.

Ключові слова: апоптоз, лей-енкефалін, лейкоцити, холодовий стрес