Механохімічний синтез карбіду NiCx з дефектною структурою типу сфалериту

Наконечна, ОІ
1Білявина, НМ
Дашевський, ММ
Курилюк, АМ
1Макара, ВА
1Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 4:50-56
https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.04.050
Розділ: Матеріалознавство
Мова: Українська
Анотація: 

Нанорозмірний карбід NiCx (x < 0,33) із дефектною кубічною структурою типу сфалериту (а = 0,3549 нм) синтезовано методом механохімічного сплавлення суміші порошків нікелю та багатостінних вуглецевих нанотрубок в високоенергетичному кульовому планетарному млині. Показано, що під час механохімічної обробки шихти відбувається руйнування нанотрубок і внаслідок дифузії атоми аморфізованого вуглецю частково заповнюють тетраедричні пустоти в кристалічній ґратці нікелю. Показано також, що на характер взаємодії між вихідними компонентами та відповідно й на фазовий склад кінцевого продукту синтезу істотно впливає алотропічна форма вуглецевої компоненти шихти Ni—C (графіт або вуглецеві нанотрубки).

Ключові слова: карбіди NiCx, кристалічна структура типу сфалериту ZnS, механохімічний синтез, рентгенівська порошкова дифрактометрія, твердий розчин