Інформаційно-методичне забезпечення аерокосмічного моніторингу морського шельфу для виявлення аномалій над покладами вуглеводнів

1Федоровський, ОД
1Хижняк, АВ
1Седлерова, ОВ
Товстюк, ЗМ
Єфіменко, ТА
Порушкевич, АЮ
1ДУ "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України", Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 4:57-65
https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.04.057
Розділ: Науки про Землю
Мова: Англійська
Анотація: 

Виконано аналіз інформаційно-методичного забезпечення аерокосмічного моніторингу морського шельфу для виявлення температурних і оптичних аномалій над покладами вуглеводнів. Розглянуто геологогеофізичний і гідролого-гідрофізичний фактори, як найважливіші, що впливають на ефективність пошуку покладів вуглеводнів. Встановлено, що між гідрофізичними, гідродинамічними процесами в приповерхневих шарах води на межі розділу вода—атмосфера, флюїдодинамічними процесами і геологічною будовою літосфери та підводних ландшафтів існує взаємозв’язок, який необхідно враховувати при виявленні покладів вуглеводнів на основі дистанційної космічної зйомки

Ключові слова: інформаційно-методичне забезпечення, аерокосмічний моніторинг, морський шельф., поклади вуглеводнів