Композити на основі екстрактів із листя орхідних та кремнезему для пролонгованого вивільнення біоактивних речовин

1Іванніков, РВ
2Лагута, ІВ
2Ставинська, ОМ
Аніщенко, ВМ
Буюн, ЛІ
Пахлов, ЄМ
1Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Київ
2Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 4:66-73
https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.04.066
Розділ: Хімія
Мова: Українська
Анотація: 

З використанням листя рослин Orchidaceae Juss. одержано біоактивні екстракти, склад яких досліджено методом високоефективної рідинної хроматографії. Шляхом адсорбції екстрактів на поверхні високодисперсного кремнезему одержано біологічно активні композити. Композити охарактеризовано методами ІЧ та UV/VIS спектроскопії, вивчено вивільнення компонентів екстрактів із композитів у водний та етанольний розчини. Встановлено, що основними класами біоактивних сполук у екстрактах є фенольні кислоти та флавоноїди в глікозидній формі. Показано, що в композитах ці сполуки взаємодіють із силанольними групами кремнезему. У випадку десорбції у воду із композитів вивільняється тільки незначна частина біоактивних сполук. Десорбція фенольних сполук у етанольний розчин була значно більшою, але вивільнення різних фенолів здійснювалось не одночасно. Розбіжності в десорбції біоактивних речовин вказують на різну силу їх взаємодії з кремнеземом та на можливість використання кремнезему для створення композитів з пролонгованим вивільненням біологічно активних сполук.

Ключові слова: високодисперсний кремнезем, екстракти Orchidaceae Juss., композити, фенольні сполуки