Фосфорилювання PRAS40 у лейкоцитах хворих на рак та діабет

Вацеба, ТС
Соколова, ЛК
1Пушкарьов, ВВ
1Ковзун, ОІ
1Пушкарьов, ВМ
1Тронько, МД
1ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України", Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 5:102-107
https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.05.102
Розділ: Медицина
Мова: Українська
Анотація: 

Вивчено активність mTORC1 (mammalian target of rapamycin complex 1) у лейкоцитах хворих на рак та діабет методом імуноферментного аналізу. Показано, що у лейкоцитах хворих на рак та діабет 2-го типу фосфорилювання інгібітора mTORC1 — PRAS40 (proline-rich Akt substrate 40kDa) зростає, що свідчить про активацію кінази, яка відіграє важливу роль у формуванні інсулінорезистентності та прогресії пухлин. Проте у хворих і на рак, і на діабет фосфорилювання PRAS40 та, відповідно, активність mTORC1 істотно знижується порівняно з контролем. Обговорюються механізми активації mTORC1 та її значення за умов розвитку раку та діабету.

Ключові слова: mTORC1, PRAS40, діабет 2-го типу, рак