Збіжність брегманівського екстраградієнтного методу

Ведель, ЯІ
Денисов, СВ
Семёнов, ВВ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 5:18-23
https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.05.018
Розділ: Інформатика та кібернетика
Мова: Російська
Анотація: 

Доведено збіжність нового варіанта екстраградієнтного методу для наближеного розв’язання варіаційних нерівностей з псевдомонотонними та ліпшицевими операторами. У методі використовується дивергенція Брегмана замість евклідової відстані та нове регулювання величини кроку, що не вимагає знання константи Ліпшиця оператора. На відміну від правил вибору величини кроку, що застосовувалися раніше, в про- понованому методі не проводиться додаткових обчислень значень оператора та прокс-відображення.

Ключові слова: варіаційна нерівність, дивергенція Брегмана, екстраградієнтний метод, збіжність