Вплив сонячної енергії на самоорганізацію молекул води. Добові, річні та 11-річні варіації

Шевченко, ІВ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 6:61-66
https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.06.061
Розділ: Хімія
Мова: Англійська
Анотація: 

Сонячна енергія сильно впливає на здатність молекул води до самоорганізації. Це виявляється в хімічній активності водних кластерів. Швидкість гідролітичних процесів за участі водних кластерів може змі- нюватися в дуже широких межах протягом хвилин, годин, днів, місяців та років. Результати регулярних 4-річних (2015—2018) досліджень гідролізу триетилфосфіту вказують на те, що швидкість цієї реакції за всіх однакових умов має добові і річні варіації, а також модулюється 11-річними циклами сонячної активності. Гідролітичний розрив фосфор-кисневого зв’язку в триетилфосфіті можна розглядати як спро- щену модельну систему для перетворення аденозинтрифосфату (АТФ) в аденозиндифосфат (АДФ), який, як відомо, лежить в основі біоенергетичних процесів у живих організмах. Залежність біохімічних процесів від сонячної активності внаслідок обертання Землі навколо своєї осі та навколо Сонця добре відома у всіх формах життя (рослинах, тваринах, грибах та бактеріях) як циркадні та циркануальні ритми. Напри- клад, внаслідок 11-річних циклів сонячної активності річні кільця в стовбурах дерев мають різну товщину та упорядковані в 11-річні послідовності. Беручи до уваги те, що вода є необхідною складовою частиною у всіх формах життя, можна припустити, що знайдені добові та річні варіації активності води можуть лежати в основі циркадних та циркануальних ритмів.

Ключові слова: 11-річні цикли, водні кластери, гідроліз, сонячна енергія, циркадні ритми, циркануальні ритми