Про індуковані модулі над групами скінченного рангу, скінченно породжені підгрупи яких є розширеннями Абелевих груп за допомогою поліциклічних

Тушев, АВ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 6:8-11
https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.06.008
Розділ: Математика
Мова: Англійська
Анотація: 

У роботі розвиваються методи вивчення модулів над груповими кільцями, які базуються на властивостях індукованих модулів і на вкладенні цих модулів у модулі над кільцями часток групових кілець. За допо- могою цих методів, зокрема, отримано критерії примітивності групових алгебр деяких класів локально розв’язних груп.

Ключові слова: індуковані модулі, групові кільця, кільця часток, примітивні алгебри