Редукція складності моделей мережевих структур та систем

Поліщук, ОД
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 6:12-18
https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.06.012
Розділ: Інформатика та кібернетика
Мова: Українська
Анотація: 

Аналізується проблема складності мережевих структур та систем. Визначаються кількісні показники складності мережі та їх застосування для вибору ефективної моделі структури системи. Пропонуються ме- тоди редукції складності моделей мережевих систем з одночасним відстеженням збереження міри їх адек- ватності. Ефективність запропонованих підходів ілюструється на прикладах реальних складних систем.

Ключові слова: інкапсуляція, адекватність, мережева система, редукція, серцевина, складність