Ферментативний синтез 1,2-аміноциклопентанолів і 1,2-діаміноциклопентанів

Колодяжна, АО
Верьовка, ОВ
Колодяжний, ОІ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 8:78-86
https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.08.078
Розділ: Хімія
Мова: Російська
Анотація: 

Оптично активні 1,2-аміноциклоалканоли і 1,2-діаміноциклоалкани — компоненти багатьох біологічно активних природних сполук — є важливими фармакофорними групами. У роботі для отримання вищевказаних сполук високого ступеня оптичної чистоти запропоновано розділення рацематів на енантіомери за допомогою ферментів. Для поділу (±)-цис-2-аміноциклопентанолу використано ліпазу Burkholderia cepacia. Як вихідну сполуку використано циклопентанепоксид, який було перетворено на рацемічний аміноциклопентанол обробкою водним аміаком. Потім проведено захист аміногрупи рацемічної сполуки трет•бутилоксикарбонільною групою шляхом обробки ди-трет-бутилдикарбаматом у присутності три-етиламіну. У результаті отримано обидва енантіомера транс-аміноциклопентанолу з високим оптичним виходом. Отриманий аміноциклопентанол реакцією з мезилхлоридом було перетворено в мезилат. Подальшою реакцією мезилату з азидом натрію в ДМФА при нагріванні до 80 °C отримано азидоаміноциклопентан. Реакція супроводжувалась інверсією абсолютної конфігурації і утворенням продукту, що має (S,R)-абсолютну конфігурацію. У результаті отримано оптично чистий 1,2-цис-(S,R)-азидаміноциклопентан. Після гідрування азиду з використанням каталізатора PtO2 і подальшого захисту in situ трет-бутоксикарбонільною групою функції аміну отримано віцинальний діаміноциклопентан. Абсолютну конфігурацію сполук встановлено методом Казлаускаса. Будову сполук підтверджено методами ЯМР і хромато-мас-спектрометрією.

Ключові слова: 1, 2-аміноциклоалканоли, 2-діаміноциклоалкани, кінетичне розділення, ліпаза з Burkholderia cepacia, ферменти