Самодифузія молекул у розчинах вода-етанол малої концентрації. Нейтронні дані

Василькевич, ОА
Слісенко, ВІ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 8:46-51
https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.08.046
Розділ: Фізика
Мова: Англійська
Анотація: 

Розглянуто аномальну поведінку розбавлених водно•спиртових розчинів. Методом квазіпружного розсіяння повільних нейтронів досліджено динаміку молекул системи вода—етанол залежно від концентрації при температурі 281 К. Визначені загальний коефіцієнт самодифузії молекул D, його одночастинкова Ds-p і колективна Dcoll складові та час осілого життя молекули в коливному стані t0. Детально вивчено область малих концентрацій, де в околі концентрацій Х = 0,04 мол.ч. і Х = 0,2 мол.ч. у коефіцієнтах D та Ds-p виявлено два мінімуми. Час t0 при цих концентраціях істотно зростає. Це вказує на значне зменшення при даних концентраціях інтенсивності активаційного механізму дифузії молекул, що, цілком можливо, зумовлено зв’язуванням молекул води та етанолу в комплекси (кластери).

 

Ключові слова: етанол, квазіпружне розсіяння повільних нейтронів, кластер, коефіцієнт самодифузії, одночастинкова і ко лективна складові коефіцієнта самодифузії, розбавлені водно спиртові розчини