Сумісне очищення води від сполук феруму та мангану мікрофільтраційною керамічною мембраною з глинистих мінералів

1Дульнева, ТЮ
1Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 9:105-111
https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.09.105
Розділ: Екологія
Мова: Українська
Анотація: 

Показано високу ефективність процесу сумісного очищення води від сполук Fe(ІІІ) і Mn(ІІ) модифікованою ними в динамічному режимі мікрофільтраційною керамічною мембраною з глинистих мінералів і обґрунтовано стеричний механізм її дії, який базується на різниці розмірів пор мембрани і частин сполук Fe(ІІІ) і Mn(ІІ). Таке модифікування збільшувало затримувальну здатність керамічної мембрани до сполук Mn(ІІ). Досліджено вплив різних технологічних факторів на характеристики цього процесу. Виявлено негативний вплив хлоридів на затримувальну здатність такої модифікованої мембрани та нівелювальну роль у цьому процесі самоутворюваної динамічної мембрани. Встановлено, що одночасно очищати досліджуваною мембраною воду від сполук Fe(ІІІ) і Mn(ІІ) до їх ГДК у питній воді доцільно при вихідній концентрації Fe(ІІІ) і Mn(ІІ) до 42,3 і 4,0 мг/дм3 відповідно, рНвих 8,3—8,4, робочому тиску 1,0 МПа і тривалості експерименту 120 хв.

Ключові слова: динамічне модифікування, керамічна мембрана, мікрофільтрація, сполуки Fe(III) і Mn(II)