Процес вивільнення активної речовини з модельної композитної системи на основі чорного чаю та кремнеземів

Клименко, НЮ
1Крупська, ТВ
Туров, ВВ
1Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 1:71-78
https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.01.071
Розділ: Хімія
Мова: Українська
Анотація: 

Досліджено композитні системи на основі гідрофільного та суміші гідрофільного і гідрофобного кремнезе мів з різною насипною густиною (45, 175, 300 г/л) та чорного чаю. Встановлено, що зі збільшенням кон центрації чаю оптична густина розчину лінійно зростає. Показано, що компоненти чаю можуть адсор буватись на гідрофільному кремнеземі в кількості, що не перевищує 0,002 г/г. Визначено, що створені композитні системи мають дві стадії вивільнення активних речовин — швидку та повільну, що обумовлює їх пролонговану дію. Завдяки взаємодії частинок кремнезему та целюлозної матриці лікарських рослин проце сом десорбції можна керувати в широких межах, змінюючи фізико хімічні параметри цього процесу, насип ну густину композитних систем та використовуючи додатки гідрофобного кремнезему. Встановлено ефект реадсорбції біологічно активних речовин у міжчастинкових зазорах композитної системи. Зроблено припу щення, що цей ефект можна застосовувати для створення нового покоління композитних систем, придат них для лікування різних типів захворювань.

Ключові слова: десорбція, композитні системи, кремнезем, УФ спектроскопія, чорний чай