Структурні механізми взаємодії дефосфорильованих 2'- 5'- триаденілатів з білком S100A1

Скоробогатов, ОЮ
1Жуков, ІЮ
1Ткачук, ЗЮ
1Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 1:89-94
https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.01.089
Розділ: Біологія
Мова: Українська
Анотація: 

За допомогою методів ЯМР спектроскопії та комп’ютерного моделювання вивчали структурні механізми взаємодії дефосфорильованих 2'- 5'- триаденілатів з білком S100A1. Встановлено, що дефосфорильований 2'- 5'- триаденілат зв’язується з білком S100A1 на межі Ca2+ зв’язувального домену та лінкерного регіону. Утворення комплексу білок—триаденілат стабілізується трьома зв’язками, два з яких електростатичні, а один водневий. Зафіксовані особливості взаємодії дефосфорильованого 2'- 5'- триаденілату з S100A1 мо жуть бути підґрунтям для пояснення однієї з неописаних раніше функцій дефосфорильованого 2'- 5'- триаденілату.

Ключові слова: білок S100A1, дефосфорильовані 2'- 5'- триаденілати, комп’ютерне моделювання, ЯМР