Розв’язання оберненої задачі електрометрії свердловин підвищеної вертикальної роздільної здатності

1Миронцов, МЛ
1Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 1:16-23
https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.01.016
Розділ: Інформатика та кібернетика
Мова: Російська
Анотація: 

Запропоновано новий швидкий спосіб розв’язання оберненої задачі багатозондової електрометрії свердловин, який дозволяє враховувати кількісний вклад вимірювання кожного зонда в остаточний результат. Розроблено та реалізовано в програмному вигляді відповідний алгоритм розв’язання оберненої задачі. Показано, що запропонований підхід дозволяє істотно покращувати вертикальну роздільну здатність методу в цілому. Наведено приклад порівняння різних результатів розв’язання оберненої задачі бокового каротажного зондування і бокового каротажу при зміні вкладу вимірювання кожного зонда в остаточний результат.

Ключові слова: вертикальна роздільна здатність, електричний каротаж, обернена задача електрометрії