Про вплив шару ідеальної стисливої рідини на поверхневу нестійкість нестисливого пружного півпростору, підданого скінченним початковим деформаціям

1Багно, ОМ
1Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 1:24-32
https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.01.024
Розділ: Механіка
Мова: Російська
Анотація: 

Розглядається задача про поширення нормальних хвиль у попередньо деформованому нестисливому півпросторі, що взаємодіє з шаром ідеальної стисливої рідини. Дослідження проведено на основі тривимірних лінеаризованих рівнянь теорії пружності скінченних деформацій для нестисливого пружного півпростору та тривимірних лінеаризованих рівнянь Ейлера для шару ідеальної стисливої рідини. Застосовано постановку задачі та підхід, засновані на використанні представлень загальних розв’язків лінеаризованих рівнянь для пружного тіла та рідини. Отримано дисперсійне рівняння, яке описує поширення гармонічних хвиль у гідропружній системі. Побудована дисперсійна крива поверхневої хвилі в широкому діапазоні частот. Проаналізовано вплив скінченних початкових деформацій пружного півпростору та товщини шару ідеальної стисливої рідини на фазові швидкості, дисперсію поверхневих хвиль та поверхневу нестійкість гідропружного хвилеводу. Числові результати наведено у вигляді графіків і дано їх аналіз.

Ключові слова: нестисливий пружний півпростір, поверхневі хвилі, поверхнева нестійкість., скінченні початкові деформації, фазова швидкість, шар ідеальної стис ливої рідини