Сумісні скінченні елементи з векторною апроксимацією невідомих для розрахунку тонких оболонок складної геометрії

1Сторожук, ЄА
1Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 1:39-48
https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.01.039
Розділ: Механіка
Мова: Українська
Анотація: 

Дано постановку і розроблено методику чисельного розв’язання крайових задач для тонких оболонок складної форми при дії статичного навантаження. Розв’язувальні рівняння в переміщеннях отримані з умов стаціонарності функціоналу Лагранжа з використанням теорії непологих оболонок Кірхгофа–Лява і методу скінченних елементів. Запропоновано два варіанти сумісних скінченних елементів, в яких реалізовано векторну форму апроксимації шуканих величин і дискретне виконання геометричної частини гіпотез Кірхгофа—Лява.

Ключові слова: вектор на апроксимація, дискретні гіпотези Кірхгофа—Лява., метод скінченних елементів, оболонки складної форми, статичне навантаження