Біологічні та фізико-хімічні властивості вірусу мозаїки цимбідіуму

1Пархоменко, НЙ
2Максименко, ЛО
2Діденко, ЛФ
1Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Київ
2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 10:71-76
https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.10.071
Розділ: Biology
Мова: Українська
Анотація: 

Виділений вірус мозаїки цимбідіуму (ВМЦ) є одним з найбільш поширених і небезпечних збудників, який уражує перспективні сорти орхідей. Він зумовлює характерні симптоми на рослинах орхідей, що виявляються у вигляді мозаїки, а з часом ці ділянки некротизуються, призводячи до припинення цвітіння рослин і зменшуючи їх декоративну цінність. ВМЦ не розповсюджується комахами-переносниками, а передається механічною інокуляцією соком. Методом електронної мікроскопії виявлені гнучкі нитчасті вірусні частки завдовжки близько 500 нм. Очищений вірусний препарат седиментує одиночним піком з коефіцієнтом седиментації 142 S. Плавуча щільність вірусу в преформованому градієнті CsCl відповідає 1,3 г/см3. Електрофоретичний аналіз білків у поліакриламідному гелі в денатурованих умовах показав наявність двох поліпептидів з молекулярною масою 27 і 31 кДа. РНК ВМЦ має молекулярну масу 2 · 10 6 Да. У системі трансляції з ретикулоцитів кроля in vitro синтезується білок з молекулярною масою близько 27 кДа. Одержані дані підтверджують належність ВМЦ до групи потексвірусів.

Ключові слова: вірус мозаїки цимбідіуму, орхідеї, поліпептиди, РНК