Циркуляція 137Cs у лісових екосистемах на території чорнобильської зони відчуження (ґрунт)

Зарубіна, НЄ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 10:85-92
https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.10.085
Розділ: Екологія
Мова: Англійська
Анотація: 

Сезонні зміни вмісту 137Cs у ґрунтах вивчались у трьох лісових екосистемах на території Чорнобильської зони відчуження. Ґрунти відбирали пошарово: A0l, A0f + A0h, 0—5 та 5—10 см з частотою один раз на два тижні протягом 2013—2015 років. На ділянках зафіксовано переривчасті зміни рівня питомої активності 137Cs у всіх досліджених шарах ґрунтів протягом календарного року. Залежності вмісту 137Cs у різних шарах ґрунту від сезону року не виявлено. Розрахунок коефіцієнтів кореляції свідчить про наявність взаємозв’язку між коливаннями концентрації радіоцезію лише між шарами 0—5 та 5—10 см. Температура повітря та опади протягом різних часових інтервалів, що передували відбору проб, не впливають на перерозподіл 137Cs у ґрунті лісових екосистем. Висловлено припущення, що відсутність сезонних закономірностей зміни вмісту 137Cs у ґрунтах пов’язана з його неоднорідністю (різною кількістю ґрунтової біоти в кожному зразку).

Ключові слова: 137Cs, циркуляція, Чорнобильська АЕС, ґрунт