Двоетапний проксимальний алгоритм для задачі про рівновагу в просторах Адамара

Ведель, ЯІ
Семёнов, ВВ
Чабак, ЛМ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 2:7-14
https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.02.007
Розділ: Інформатика та кібернетика
Мова: Російська
Анотація: 

Запропоновано двоетапний проксимальний алгоритм для наближеного розв’язання задач про рівновагу в просторах Адамара. Даний алгоритм є аналогом раніше дослідженого двоетапного алгоритму для задач про рівновагу в гільбертовому просторі. Для псевдомонотонних біфункцій ліпшицевого типу доведено теорему про слабку збіжність послідовностей, що породжені алгоритмом.

Ключові слова: двоетапний алгоритм, задача про рівновагу, збіжність, простір Адамара, псевдомонотонність