Екологічна диференціація як фактор співіснування рослин у нижніх ярусах лісових фітоценозів

Коваленко, ІМ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 3:100-107
https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.03.100
Розділ: Екологія
Мова: Українська
Анотація: 

Проаналізовано екологічні особливості великої групи видів рослин, що формують трав’яно-чагарничковий ярус лісових фітоценозів на Північному Сході України. Встановлено, що в трьох асоціаціях Mercurialo perennis—Quercetum roboris, Querco—Pinetum (sylvestris) і Peucedano—Pinetum (sylvestris) стійке співіснування константних видів рослин забезпечується за рахунок механізму екологічної диференціації насамперед за такими факторами, як вологість ґрунту, багатство ґрунту, вміст у ґрунті азоту, кислотність ґрунту і режим освітлення. За результатами кластерного і дискримінантного аналізу можна стверджувати, що механізм екологічної диференціації є для лісових екосистем універсальним і доповнений механізмами розбіжностей екологічних ніш та фенотипічною пластичністю забезпечує тривалу й стабільну підтримку видового складу трав’яно-чагарничкового ярусу.

Ключові слова: екологічна диференціація, лісові фітоценози, співіснування видів рослин