Ефективний обчислювальний метод для мезомасштабного прогнозування погоди

Прусов, ВА
Дорошенко, АЮ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 3:10-18
https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.03.010
Розділ: Інформатика та кібернетика
Мова: Англійська
Анотація: 

Розглянуто математичні задачі, пов’язані з чисельним розв’язуванням рівнянь для прогнозних моделей регіональної циркуляції атмосфери. Описано методологію ефективного регіонального вирішення крайових задач з передісторією на основі підходу “однобічної взаємодії”. У рамках цього підходу запропоновано метод заповнення даних з вузлів макромасштабної сітки у мезомасштабну сітку на основі інтерполяції сплайном і точного чисельного методу (четвертого порядку точності) для наближення похідних першого та другого порядку диференціальних рівнянь. Тим самим розв’язування задач для звичайних диференціальних рівнянь може ефективно здійснюватися шляхом інтерполяції.

Ключові слова: інтерполяція, диференціальні рівняння, мезомасштабне прогнозування погоди