Розв’язання оберненої задачі бокового каротажного зондування в умовах теригенного розрізу

1Миронцов, МЛ
1Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 4:15-24
https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.04.015
Розділ: Інформатика та кібернетика
Мова: Російська
Анотація: 

На прикладі бокового каротажного зондування показана можливість оцінки впливу вміщуючих пластів і граничних ефектів на реальну вертикальну роздільну здатність розв'язання оберненої задачі. Показана можливість покращення такої здатності за допомогою нового підходу до розв’язання оберненої задачі, який дозволяє враховувати кількісний вклад вимірювання кожного зонда в остаточний результат. Наведено приклад такого розв'язання оберненої задачі комплексу “БКЗ+БК” для реального свердловинного матеріалу у теригенному розрізі.

Ключові слова: бокове каротажне зондування, боковий каротаж, вертикальна роздільна здатність, електричний каротаж, обернена задача електрометрії