Ізовалентне заміщення в аніонній підґратці фаз загального складу KSrВі2(PO4)3-х(VO4)x (х = 0÷3.0)

1Струтинська, НЮ
1Слободяник, МС
Романовська, КС
1Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 7:79-85
https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.07.079
Розділ: Хімія
Мова: Українська
Анотація: 

Досліджено особливості впливу ізовалентного заміщення в аніонній підґратці матриці лангбейнітового типу KSrВі2(PO4)3 на формування фосфато-ванадатів KSrВі2(PO4)3–х(VO4)x (х = 0 ÷ 3,0). Встановлено, що у випадку незначного ступеня заміщення фосфату ванадатом (х = 0,1, 0,25 та 0,5), формуються монофазні фосфато-ванадати, що належать до кубічної сингонії, просторової групи Р213 (лангбейнітовий структурний тип), а якщо х = 0,75 та 3,0, утворюються суміші фаз. За даними термічного аналізу встановлено, що температури плавлення нових синтезованих фосфато-ванадатів KSrВі2(PO4)2,75(VO4)0,25 і KSrВі2(PO4)2,5(VO4)0,5 вищі за 1000 ºС. Показано, що збільшення кількості ванадату в структурі лангбейніту на 5 % призводить до звуження ширини забороненої зони: Еg = 3,0 еВ для KSrВі2(PO4)2,9(VO4)0,1 і Еg = 2,8 еВ для KSrВі2(PO4)2,75(VO4)0,25. Синтезовані зразки досліджено методами порошкової рентгеногра фії, термічного аналізу, ІЧ та електронної спектроскопії.

Ключові слова: лангбейніт, порошкова рентгенографія, складнооксидний фосфат, термічний аналіз