Вплив структури природних цинамових кислот на їх взаємодію з високодисперсним оксидом алюмінію у водному середовищі

Ліпковська, НО
Барвінченко, ВМ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 9:68-76
https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.09.068
Розділ: Хімія
Мова: Українська
Анотація: 

Встановлено закономірності сорбції і зміни спектральних характеристик природних цинамових кислот за умов взаємодії з високодисперсним оксидом алюмінію у водному середовищі залежно від хімічної природи адсорбату і рН розчину. Виявлено, що залежності сорбції цинамової, кумарової та ферулової кислот від рН описуються однотипними кривими, положення максимумів яких за шкалою рН відповідає величинам термодинамічних констант дисоціації карбоксильних груп цих кислот (рКСООН = 4,4 ÷ 4,6). Показано, що рН-залежність сорбції кавової кислоти при рН < 4,5 подібна до решти досліджених кислот, а розширення інтервалу рН максимальної сорбції в лужну область обумовлено утворенням поверхневого хелатного комплексу з Al(III).

Ключові слова: високодисперсний оксид алюмінію, кавова кислота, кумарова кислота, сорбція, феруло ва кислота, цинамова кислота