Фазова та ізотопно-геохімічна вуглеводнева диференціація в пограничному інтервалі між осадовим чохлом і докембрійським кристалічним фундаментом

1Лукін, ОЮ
1Інститут геологічних наук НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 9:47-52
https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.09.047
Розділ: Науки про Землю
Мова: Українська
Анотація: 

Вперше (за даними вивчення Юліївського нафтогазоконденсатного родовища Дніпровсько-Донецької западини) розглянута фазова та ізотопно-геохімічна вуглеводнева диференціація в пограничному інтервалі, що включає базальні шари осадового чохла і верхню кромку докембрійського кристалічного фундаменту. Встановлена важлива роль цього комплексного (суперпозиція геотермодинамічного — геохімічного — мікробіогенного) бар’єру в процесах нафтидогенезу–нафтогазонакопичення.

Ключові слова: ізотопно-геохімічна диференціація, вуглеводнева фазова диференціація, нафтогазовий потенціал кристалічного фундаменту