Нові свідчення на користь абіогенного генезису вуглеводнів за результатами апробації прямопошукових методів у різних регіонах світу

1Якимчук, МА
2Корчагін, ІМ
1Інститут прикладних проблем екології, геофізики та геохімії, Київ
2Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 9:53-60
https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.09.053
Розділ: Науки про Землю
Мова: Українська
Анотація: 

Узагальнено результати експериментальних досліджень із застосуванням мобільних методів частот норезонансної обробки та інтерпретації супутникових знімків і фотознімків у різних регіонах світу. Дослідження проводилися з метою вдосконалення методики використання прямопошукових методів у геологорозвідувальному процесі на нафту і газ, а також вивчення можливості їх застосування для виявлення ділянок скупчення водню, різних мінералів і хімічних елементів. У районах обстеження виявлено значну кількість глибинних каналів (вулканів) міграції флюїдів, мінеральної речовини і хімічних елементів, заповнених осадовими і магматичними породами, у тому числі й сіллю. Корені вулканів, заповнених осадовими, магматичними і метаморфічними породами, практично завжди фіксуються на глибинах 996, 723, 470, 195—217 і 95 км. Інтервал 195—217 км — це шар пластичного стану порід. Встановлено, що відгуки (сигнали) на резонансних частотах нафти, конденсату та газу реєструються тільки в районах розташування каналів (вулканів), заповнених певними групами осадових і магматичних порід. На ділянках обстеження, в яких фіксуються відгуки від ВВ, у районах (у центральних частинах) каналів (вулканів) глибинної міграції флюїдів практично завжди фіксується межа 57 км. Нижче цієї межі реєструються відгуки на частотах водню і вуглецю, вище — нафти, конденсату, газу та бурштину (тільки в каналах певного типу). Супероперативний метод інтегральної оцінки перспектив нафтогазоносності і рудоносності дає можливість істотно прискорити і оптимізувати геологорозвідувальний процес на горючі і рудні корисні копалини. Апробована мобільна технологія частотно-резонансної обробки супутникових знімків і фотознімків рекомендується для використання на території України (а також в інших регіонах світу) з метою попередньої оцінки перспектив нафтогазоносності і рудоносності недостатньо вивчених та невивчених пошукових блоків і локальних ділянок.

Ключові слова: абіогенний генезис, бурштин, водень, вулкан, газ, глибинна будова, дегазація, нафта, обробка даних дистанційного зондування Землі, прямі пошуки, хімічні елементи