Очищення природної води від органічних забруднень модифікованою мікрофільтраційною трубчастою керамічною мембраною з глинистих мінералів

1Дульнева, ТЮ
Деремешко, ЛА
Баранов, ОІ
1Кучерук, ДД
1Гончарук, ВВ
1Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 9:61-67
https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.09.061
Розділ: Хімія
Мова: Українська
Анотація: 

Для очищення води від природних органічних забруднень перспективними є баромембранні методи, що реалізуються на керамічних мембранах. Дослідження з очищення дніпровської води проведені на дослідній баромембранній установці, що працювала в проточно-рециркуляційному режимі. У ній використано мікрофільтраційну керамічну трубчасту мембрану з глинистих мінералів, яка розроблена в Інституті колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України. Досліджено закономірності процесу очищення дніпровської води від органічних сполук, що містяться в ній, такою мембраною, яка модифікована різними речовинами: гідроксосполуками Fe(ІІІ) і Al(III), кукурудзяним крохмалем і монтморилонітом. Модифікування керамічної мембрани відбувалося завдяки формуванню на її поверхні динамічної мембрани з вищезазначених речовин. Процес формування тривав до виходу мембрани на практично постійні значення її питомої продуктивності, при цьому активний шар динамічної мембрани знаходився у динамічній рівновазі. Формування динамічної мембрани відбувалося за стеричним механізмом, що ґрунтувався на різниці розмірів пор динамічної мембрани і частинок мембраноутворювальної речовини з адсорбованими на ній органічними речовинами. Показано, що для очищення дніпровської води від органічних речовин до норми їх ГДК у питній воді для централізованого водопостачання доцільно використовувати керамічну мембрану з глинистих мінералів, яка модифікована у динамічному режимі гідроксосполуками феруму при концентрації іонів Fe(ІІІ) у мембраноформувальній і мембранопідтримувальній добавках відповідно 90,0—100,0 і 20,0—22,0 мг/дм3, рН0 7,3; Р 1,0 МПа. Керамічні мембрани, які були модифіковані іншими зазначеними речовинами, мали за оптимальних умов нижчі розділові властивості.

Ключові слова: динамічна мембрана, керамічна мембрана з глинистих мінеріалів, мікрофільтрація, модифікування, органічні забруднення, очищення води