Редколегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Наумовець Антон Григорович
Академік НАН України
Перший віце-президент НАН України
Д-р фіз.-мат. наук

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Богданов Вячеслав Леонідович
Академік НАН України
Головний учений секретар НАН України
Д-р фіз.-мат. наук
(заст. гол. редактора з наук. питань)

Гавричкова Галина Миколаївна
(заст. гол. редактора з вид. питань)

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Андон П. І.
Академік НАН України
академік-секретар Відділення інформатики НАН України
Д-р фіз.-мат. наук

Алтенбах Х.
Професор Університету Отто фон Геріке, Магдебург, Німеччина
Д-р фіз.-мат. наук

Барані Ш.
Професор Університету Мішкольца, Угорщина
Д-р хім. наук

Блюм Я. Б.
Академік НАН України
Директор ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»
Д-р біол. наук

Булат А. Ф.
Академік НАН України
Академік-секретар Відділення механіки НАН України
Голова Придніпровського наукового центру НАН України
Директор Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України
Д-р техн. наук

Витязь П. О.
Академік НАН Білорусі
Керівник Апарату Президії НАН Білорусі
Д-р техн. наук

Гожик П. Ф.
Академік НАН України
Директор Інституту геологічних наук НАН України
Д-р геол.-мінерал. наук

Гончарук В. В.
Академік НАН України
Директор Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України
Д-р хім. наук

Грінченко В. Т.
Академік НАН України
Директор Інституту гідромеханіки НАН України
Д-р фіз.-мат. наук

Єльська Г. В.
Академік НАН України
Директор Інституту молекулярної біології і генетики НАН України
Д-р біол. наук

Картель М. Т.
Академік НАН України
Академік-секретар Відділення хімії НАН України
Директор Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України
Д-р хім. наук

Комісаренко С. В.
Академік НАН України
Академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України
Директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
Д-р біол. наук

Кошечко В. Г.
Академік НАН України
Віце-президент НАН України
Директор Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України
Д-р хім. наук

Кунзінгер М.
Академік Австрійської АН
Професор Інституту математики Університету Відня, Австрія
Д-р фіз-мат. наук

Локтєв В. М.
Академік НАН України
Академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України
Д-р фіз.-мат. наук

Макаров В. Л.
Академік НАН України
Головний науковий співробітник, Інститут математики НАН України
Д-р фіз.-мат. наук

Моргун В. В.
Академік НАН України
Академік-секретар Відділення загальної біології НАН України
Директор Інституту фізіології рослин і генетики НАН України
Д-р біол. наук

Перит Т. М.
Академік НАН України
Професор Польського геологічного інституту, Варшава, Польща
Д-р геол. наук

Пономаренко О. М.
Академік НАН України
Академік-секретар Відділення наук про Землю НАН України
Директор Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України
Д-р геол. наук

Рашаль І.
Академік Латвійської АН
Завідувач лабораторії генетики рослин, Інститут біології Латвійського університету, Рига
Д-р біол. наук

Старостенко В. І.
Академік НАН України
Директор Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
Д-р фіз.-мат. наук

Яцків Я. С.
Академік НАН України
Директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України
Д-р фіз.-мат. наук