Редколегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
 
Академік НАН України
Перший віце-президент НАН України
Д-р фіз.-мат. наук
 
ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
 
Академік НАН України
Головний учений секретар НАН України
Д-р фіз.-мат. наук
 
Гавричкова Галина Миколаївна
 
РЕДКОЛЕГІЯ
 
Академік НАН України
академік-секретар Відділення інформатики НАН України
Д-р фіз.-мат. наук
 
Академік НАН України
Голова Південного наукового центру НАН України
Директор Фізико-хімічного інституту ім. О. В. Богатського НАН України
Д-р хім. наук
 
Академік НАН України
Завідувач відділу хімії твердого тіла Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України
Д-р хім. наук
 
Академік НАН України
Директор ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»
Д-р біол. наук
 
Академік НАН України
Академік-секретар Відділення механіки НАН України
Голова Придніпровського наукового центру НАН України
Директор Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України
Д-р техн. наук
 
Академік НАН України
Директор Інституту геологічних наук НАН України
Д-р геол.-мінерал. наук
 
Академік НАН України
Директор Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України
Д-р хім. наук
 
Академік НАН України
Перший віце-президент НАН України
Д-р техн. наук
 
Академік НАН України
Директор Інституту гідромеханіки НАН України
Д-р фіз.-мат. наук
 
Академік НАН України
Директор Інституту молекулярної біології і генетики НАН України
Д-р біол. наук
 
Академік НАН України
Віце-президент НАН України
Директор Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Д-р фіз.-мат. наук
 
Академік НАН України
Директор НДІТ НТУ України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
Д-р техн. наук
 
Академік НАН України
Академік-секретар Відділення хімії НАН України
Директор Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України
Д-р хім. наук
 
Академік НАН України
Академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України
Директор Інституту електродинаміки НАН України
Д-р техн. наук
 
Академік НАН України
Академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України
Директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
Д-р біол. наук
 
Академік НАН України
Віце-президент НАН України
Директор Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України
Д-р хім. наук
 
Академік НАН України
Директор Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
Д-р біол. наук
 
Академік НАН України
Академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України
Заступник директора Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України
Д-р техн. наук
 
Академік НАН України
Академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України
Д-р фіз.-мат. наук
 
Академік НАН України
Академік-секретар Відділення загальної біології НАН України
Директор Інституту фізіології рослин і генетики НАН України
Д-р біол. наук
 
Академік НАН України
Директор Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
Д-р біол. наук
 
Академік НАН України
Академік-секретар Відділення наук про Землю НАН України
Директор Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України
Д-р геол. наук
 
Академік НАН України
Академік-секретар Відділення математики НАН України
Директор Інституту математики НАН України
Д-р фіз.-мат. наук
 
Академік НАН України
Директор Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
Д-р фіз.-мат. наук
 
Академік НАН України
Завідувач відділу математичного моделювання фізичних процесів, Математичне відділення Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України
Д-р фіз.-мат. наук
 
Академік НАН України
Директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України
Д-р мед. наук
 
Академік НАН України
Академік-секретар Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України
Генеральний директор Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
Д-р фіз.-мат. наук
 
Академік НАН України
Директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України
Д-р фіз.-мат. наук