Редколегія

Головний редактор

академік НАН України (фізика поверхні)
Перший віце-президент НАН України
Голова Секції фізико-технічних і математичних наук
член Президії НАН України
д-р фіз.-мат. наук (Фізична електроніка)
професор

Заступники головного редактора

Гавричкова Галина Миколаївна
академік НАН України
заст. головного редактора з наук. питань
Головний учений секретар НАН України
член Президії НАН України
д-р фіз.-мат. наук (Механіка деформівного твердого тіла)

Редколегія

академік НАН України (інформатика)
академік-секретар Відділення інформатики
д-р фіз.-мат. наук
академік НАН України (біоорганічна хімія)
Голова Південного наукового центру НАН України та МОН України
д-р хімічних наук (Органічна хімія)
професор
академік НАН України (неорганічна хімія)
Завідувач відділу хімії твердого тіла Института загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського
д-р хімічних наук
академік НАН України
Директор Державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України"
академік НАН України
академік-секретар Відділення механіки
член Президії НАН України
д-р техн. наук
професор
Директор Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова
Голова Придніпровського наукового центру та МОН України
академік НАН України
д-р геолого-мінералогічних наук
професор
Директор Інституту геологічних наук
академік НАН України (хімія)
д-р хімічних наук (Фізична хімія)
професор
Директор Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського
академік НАН України
Перший віце-президент НАН України
член Президії НАН України
академік НАН України
професор
д-р фіз.-мат. наук
Директор відділу гідродинамічної акустики Інституту гідромеханіки
академік НАН України
Директор Інституту молекулярної біології і генетики
академік НАН України
Віце-президент НАН України
Член Президії НАН України
д-р фіз.-мат. наук
професор
Директор Відділу теорії та моделювання плазмових процесів Інститута теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова
Керівник Державної організації "Відділення цільової підготовки Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка"
академік НАН України
член-кореспондент НАН України
академік НАН України
академік-секретар Відділення хімії
член Президії НАН України
член-кореспондент НАН України
Директор Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка
академік НАН України
академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики
член Президії НАН України
д-р техн. наук
професор
Директор відділу моделювання електроенергетичних об'єктів і систем № 3 Інституту електродинаміки
Керівник відділення цільової підготовки НТУУ "КПІ" при НАН України
академік НАН України
академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології
член Президії НАН України
Директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна
академік НАН України
Віце-президент НАН України
Голова Секції хімічних і біологічних наук
член Президії НАН України
Директор Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського
академік НАН України
професор
Доктор біологічних наук
академік НАН України
академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства
член Президії НАН України
Заступник директора Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона
академік НАН України
академік-секретар Відділення фізики і астрономії
член Президії НАН України
д-р фіз.-мат. наук
професор
академік НАН України
академік-секретар Відділення загальної біології
член Президії НАН України
Директор Інституту фізіології рослин і генетики
академік НАН України

Директор Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України

академік НАН України
академік-секретар Відділення наук про Землю
член Президії НАН України
д-р геологічних наук
професор
Директор Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка
академік НАН України
академік-секретар Відділення математики
член Президії НАН України
д-р фіз.-мат. наук
професор
Директор Інституту математики
Директор Міжнародного математичного центру ім. Ю. О. Митропольського
академік НАН України
д-р фіз.-мат. наук
професор
Директор відділу глибинних процесів Землі і гравіметрії Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна
академік НАН України
д-р фіз.-мат. наук
професор
Завідувач відділу математичного моделювання фізичних процесів, математичне відділення Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна
академік НАН України
Директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького
академік НАН України
академік-секретар Відділення ядерної фізики та енергетики
член Президії НАН України
д-р фіз.-мат. наук
професор
Заступник генерального директора Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут"
Директор Інституту теоретичної фізики ім. О. І. Ахієзера, Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"
академік НАН України
член Президії НАН України
старший науковий співробітник
д-р фіз.-мат. наук
Директор відділу космічної геодинаміки Головної астрономічної обсерваторії