Біохімія

Особливості прояву радіаційно-індукованого ефекту свідка в лімфоцитах периферичної крові людини за дією астаксантину

Рушковський СР, Курінний ДА, Демченко ОМ, 1Пілінська МА. Особливості прояву радіаційно-індукованого ефекту свідка в лімфоцитах периферичної крові людини за дією астаксантину. 2019 ;(9):82-87.

Як впливають екзогеннi хiмiчнi чинники на активнiсть геному пшеницi? Вивчення з використанням спiввiдношення РНК/ДНК

Мартиненко ОI, Кириленко ТК, Степанюгiн АВ, Плоднiк ДП, 1Говорун ДМ. Як впливають екзогеннi хiмiчнi чинники на активнiсть геному пшеницi? Вивчення з використанням спiввiдношення РНК/ДНК. 2014 ;(1):168-173.

Одноетапне отримання трансформантiв Arabidopsis thaliana, вiльних вiд маркерних послiдовностей, за допомогою сайт-специфiчної рекомбiназної системи Cre/loxP пiд контролем мiнiмального 35S промотору

Секан АС, Iсаєнков СВ. Одноетапне отримання трансформантiв Arabidopsis thaliana, вiльних вiд маркерних послiдовностей, за допомогою сайт-специфiчної рекомбiназної системи Cre/loxP пiд контролем мiнiмального 35S промотору. 2014 ;(3):158-163.

Зв’язування монАТ II-5c з Aα20–78 дiлянкою фiбриногену iнгiбує експозицiю неоантигенної детермiнанти в Bβ126–135 сайтi молекули

Урвант ЛП, Макогоненко ЄМ, Позняк ТА, Пидюра МО, Колеснiкова IМ, Цап ПЮ, Березницький ГК, 1Луговськой ЕВ, Комiсаренко СВ. Зв’язування монАТ II-5c з Aα20–78 дiлянкою фiбриногену iнгiбує експозицiю неоантигенної детермiнанти в Bβ126–135 сайтi молекули. 2014 ;(5):149-156.

Сторінки