Біохімія

Як впливають екзогеннi хiмiчнi чинники на активнiсть геному пшеницi? Вивчення з використанням спiввiдношення РНК/ДНК

Мартиненко ОI, Кириленко ТК, Степанюгiн АВ, Плоднiк ДП, 1Говорун ДМ. Як впливають екзогеннi хiмiчнi чинники на активнiсть геному пшеницi? Вивчення з використанням спiввiдношення РНК/ДНК. 2014 ;(1):168-173.

Одноетапне отримання трансформантiв Arabidopsis thaliana, вiльних вiд маркерних послiдовностей, за допомогою сайт-специфiчної рекомбiназної системи Cre/loxP пiд контролем мiнiмального 35S промотору

Секан АС, Iсаєнков СВ. Одноетапне отримання трансформантiв Arabidopsis thaliana, вiльних вiд маркерних послiдовностей, за допомогою сайт-специфiчної рекомбiназної системи Cre/loxP пiд контролем мiнiмального 35S промотору. 2014 ;(3):158-163.

Зв’язування монАТ II-5c з Aα20–78 дiлянкою фiбриногену iнгiбує експозицiю неоантигенної детермiнанти в Bβ126–135 сайтi молекули

Урвант ЛП, Макогоненко ЄМ, Позняк ТА, Пидюра МО, Колеснiкова IМ, Цап ПЮ, Березницький ГК, 1Луговськой ЕВ, Комiсаренко СВ. Зв’язування монАТ II-5c з Aα20–78 дiлянкою фiбриногену iнгiбує експозицiю неоантигенної детермiнанти в Bβ126–135 сайтi молекули. 2014 ;(5):149-156.

Штам Pseudomonas sp. 2303 — активний антагонiст фiтопатогенiв та його антибiотичнi властивостi

Клочко ВВ, Зелена ЛБ, Чугунова КО, Царенко ПМ, Крючкова ЛО, Пасiчник ЛА, Авдєєва ЛВ, Пiдгорський ВС. Штам Pseudomonas sp. 2303 — активний антагонiст фiтопатогенiв та його антибiотичнi властивостi. 2014 ;(10):161-166.

Сторінки