Біохімія

Трансформація рису генами калієвих каналів родини TPK покращує показники приросту маси рослин в умовах сольового та водного стресу

1Ісаєнков СВ, 2Міан А, 2Маатхаус ФЙМ. Трансформація рису генами калієвих каналів родини TPK покращує показники приросту маси рослин в умовах сольового та водного стресу. 2015 ;(12):104-110.
Розділ: 

Оцінка токсичності та генотоксичності квантових точок CdS, синтезованих за допомогою біологічних матриць

1Проценко ОВ, 1Дудка ОА, 1Козерецька ІА, 1Іномістова МВ, 2Борова ММ, 2Пірко ЯВ, 1Толстанова ГМ, 1Остапченко ЛІ, 2Ємець АІ. Оцінка токсичності та генотоксичності квантових точок CdS, синтезованих за допомогою біологічних матриць. 2016 ;(4):111-117.
Розділ: 

Вплив нікелю на організацію актинових філаментів у клітинах коренів Arabidopsis thaliana

1Горюнова ІІ, 1Красиленко ЮА, 1Ємець АІ, 1Блюм ЯБ. Вплив нікелю на організацію актинових філаментів у клітинах коренів Arabidopsis thaliana. 2016 ;(2):108-115.
Розділ: 

Дія інгібіторів карбоангідрази на ензиматичну активність ізольованої тилакоїдної CF1 АТФази

1Хомочкін АП, 1Семеніхін АВ, 1Золотарьова ОК. Дія інгібіторів карбоангідрази на ензиматичну активність ізольованої тилакоїдної CF1 АТФази. 2016 ;(1):92-98.
Розділ: 

Прогнозування імунодефіциту в новонароджених телят

1Мельничук ДО, 1Грищенко ВА. Прогнозування імунодефіциту в новонароджених телят. Доповіді Національної академії наук України. 2015 ;(11):106-111.
Розділ: 

Функціональний стан фотосинтетичного апарату клітин Euglena gracilis при міксотрофному культивуванні

Мокросноп ВМ, Поліщук ОВ, 1Золотарьова ОК. Функціональний стан фотосинтетичного апарату клітин Euglena gracilis при міксотрофному культивуванні. Доповіді Національної академії наук України. 2015 ;(10):77-84.
Розділ: 

Взаємодія протипухлинного цитокіну EMAP II з гамма-циклодекстрином

Малина АЕ, Нестеренко ЄВ, Драган АІ, 1Корнелюк ОІ. Взаємодія протипухлинного цитокіну EMAP II з гамма-циклодекстрином. Доповіді Національної академії наук України. 2015 ;(10):72-76.
Розділ: 

Інгібітор Ca2+-залежних протеїнкіназ, трифлюоперазин, підвищує ефективність агробактеріальної трансформації тютюну

Федорчук ВВ, Танасієнко ІВ, 1Блюм ЯБ, 1Ємець АІ. Інгібітор Ca2+-залежних протеїнкіназ, трифлюоперазин, підвищує ефективність агробактеріальної трансформації тютюну. Доповіді Національної академії наук України. 2014 ;(11):165-171.
Розділ: 

Роль кальцію в реалізації біологічної дії епібрасиноліду в метаболізмі клітин трансгенних рослин тютюну cax1

1Кретинін СВ, 1Бондаренко ОМ, 1Кравець ВС, 2Хрипач ВА, 1Кухар ВП. Роль кальцію в реалізації біологічної дії епібрасиноліду в метаболізмі клітин трансгенних рослин тютюну cax1. Доповіді Національної академії наук України. 2015 ;(9):105-112.
Розділ: 

Вплив механічного пошкодження та первинних ліпоксигеназних продуктів на активність ліпоксигенази з бульб картоплі

1Копіч ВМ, 1Харитоненко ГІ, 1Скатерна ТД, 1Харченко ОВ. Вплив механічного пошкодження та первинних ліпоксигеназних продуктів на активність ліпоксигенази з бульб картоплі. Доповіді Національної академії наук України. 2015 ;(9):98-104.
Розділ: 

Сторінки