Біохімія

Охарактеризування очищеного рекомбінантного протеїну CRM197 як інструмента дослідження дифтерійного токсину

Манойлов КЮ, Горбатюк OБ, Усенко МО, Шатурський ОЯ, Борисова TO, Колибо ДВ. Охарактеризування очищеного рекомбінантного протеїну CRM197 як інструмента дослідження дифтерійного токсину. 2016 ;(9):124-133.

Вплив низькомолекулярної (до 5 кДа) фракцiї з сердець новонароджених поросят на бiохiмiчнi показники сироватки кровi щурiв пiсля iнфаркту мiокарда

Гулевський ОК, Абакумова ОС, Моiсєєва НМ, Горiна ОЛ, Моiсєєв АI. Вплив низькомолекулярної (до 5 кДа) фракцiї з сердець новонароджених поросят на бiохiмiчнi показники сироватки кровi щурiв пiсля iнфаркту мiокарда. 2016 ;(8):116-124.

Регуляторний ефект вiтамiну D3 на прозапальнi процеси в печiнцi мишей з експериментальним цукровим дiабетом

Лабудзинський ДО, Кубайчук КI, Шиманський IО, Великий ММ. Регуляторний ефект вiтамiну D3 на прозапальнi процеси в печiнцi мишей з експериментальним цукровим дiабетом. 2016 ;(6):127-132.

Характеризація очищеної рекомбінантної субодиниці В дифтерійного токсину як інструмента його дослідження

Манойлов КЮ, Горбатюк OБ, Усенко МО, Шатурський ОЯ, Борисова TO, Колибо ДВ, 1Комісаренко СВ. Характеризація очищеної рекомбінантної субодиниці В дифтерійного токсину як інструмента його дослідження. 2017 ;(2):88-99.

Вплив на пухлинні клітини квантових точок сульфіду кадмію, синтезованих з використанням різних біологічних систем

Ніколаєнко ТВ, Нікуліна ВВ, Петрук НА, Присяжнюк АІ, Скачкова ОВ, 1Борова ММ, 1Пірко ЯВ, Гарманчук ЛВ, 2Толстанова ГМ, 1Ємець АІ. Вплив на пухлинні клітини квантових точок сульфіду кадмію, синтезованих з використанням різних біологічних систем. 2016 ;(5):117-124.

Адаптерний протеїн Ruk/CIN85 модулює прояв ознак ракових стовбурових клітин (CSCs) у клітинах аденокарциноми молочної залози миші лінії 4Т1

Горак ІР, Пасічник ГВ, Геращенко ДС, Кнопфова Л, Борсіг Л, Дробот ЛБ. Адаптерний протеїн Ruk/CIN85 модулює прояв ознак ракових стовбурових клітин (CSCs) у клітинах аденокарциноми молочної залози миші лінії 4Т1. 2018 ;(12):101-109.

Сторінки