Біологія

Ефект холодової аклімації на кріопреципітацію білків Tenebrio molitor за наявності дегідратуючого агента поліетиленгліколю

1Гулевський ОК, 1Третяк ДВ, 1Реліна ЛІ, 1Нікольченко АЮ. Ефект холодової аклімації на кріопреципітацію білків Tenebrio molitor за наявності дегідратуючого агента поліетиленгліколю. 2016 ;(4):99-105.

Кладистичний аналіз серин-треонінової протеїнкінази KIN10 та особливості її експресії в різних органах Arabidopsis thaliana

1Краснопьорова ОЄ, 1Ісаєнков СВ, 1Карпов ПА, 1Ємець АІ, 1Блюм ЯБ. Кладистичний аналіз серин-треонінової протеїнкінази KIN10 та особливості її експресії в різних органах Arabidopsis thaliana. 2016 ;(1):81-91.

Регіональні особливості малакофауни Північно-Західного Приазов’я у водоймах різного типу

Халіман ІО, Аністратенко ВВ, Дегтяренко ОВ. Регіональні особливості малакофауни Північно-Західного Приазов’я у водоймах різного типу. Доповіді Національної академії наук України. 2015 ;(11):98-105.

Механізми формування мішенних інсерцій при синтезі молекули ДНК, що містить цис-син циклобутанові цитозинові димери

1Гребнева ОА. Механізми формування мішенних інсерцій при синтезі молекули ДНК, що містить цис-син циклобутанові цитозинові димери. Доповіді Національної академії наук України. 2014 ;(11):156-164.

Динаміка хлорофілу в процесі старіння сім’ядольних листків Linum usitatissimum, опроміненого рентгенівською радіацією

1Берестяна АМ, 1Гродзинський ДМ. Динаміка хлорофілу в процесі старіння сім’ядольних листків Linum usitatissimum, опроміненого рентгенівською радіацією. Доповіді Національної академії наук України. 2014 ;(11):146-155.

Оцінка антивірусної активності препарату рибамідил на моделі змішаної адено-герпетичної інфекції

1Білявська ЛО, 1Нестерова НВ, 1Повниця ОЮ, 1Войчук СІ, Бобко ТМ. Оцінка антивірусної активності препарату рибамідил на моделі змішаної адено-герпетичної інфекції. Доповіді Національної академії наук України. 2014 ;(11):139-145.

Отримання рослин ріпаку (Brassica napus L.) зі стійкістю до гербіцидів на основі гліфосату і глюфозинату

1Сахно ЛО, 1Комарницький ІК, 1Кучук МВ. Отримання рослин ріпаку (Brassica napus L.) зі стійкістю до гербіцидів на основі гліфосату і глюфозинату. Доповіді Національної академії наук України. 2015 ;(9):84-90.

Сторінки