Хімія

Особливості золь-гель синтезу напівпровідникових азотовмісних плівок TiO2, модифікованих іонами металів(Zn2+, Zr4+, Pt2+)

Ліннік ОП, Смірнова НП, Єременко ГМ. Особливості золь-гель синтезу напівпровідникових азотовмісних плівок TiO2, модифікованих іонами металів(Zn2+, Zr4+, Pt2+) . 2020 ;(12):67-74.

Полімерні протонообмінні середовища з іонними зв’язками в основному ланцюзі полімеру

Гуменна МА, Клименко НС, Стрюцький ОВ, Коваленко ЛЛ, Кравченко ВВ, Шевчук ОВ, Шевченко ВВ. Полімерні протонообмінні середовища з іонними зв’язками в основному ланцюзі полімеру. 2020 ;(12):60-66.

Двостадійний трикомпонентний синтез 6,11-діаза-1,5(2,5)-діоксазола-3(1,2)- бензенциклоундекафан-14,54- дикарбонітрилу

Мержиєвський ДО, Шабликін ОВ, Шабликіна ОВ, Шевченко НМ, Броварець ВC. Двостадійний трикомпонентний синтез 6,11-діаза-1,5(2,5)-діоксазола-3(1,2)- бензенциклоундекафан-14,54- дикарбонітрилу. 2020 ;(11):71-77.

Взаємовплив пар катіонів лужних металів під час формування складних фосфатів в умовах кристалізації багатокомпонентних розчин-розплавів

Струтинська НЮ, Слободяник МС. Взаємовплив пар катіонів лужних металів під час формування складних фосфатів в умовах кристалізації багатокомпонентних розчин-розплавів. 2020 ;(10):54-61.

Вплив структури природних цинамових кислот на їх взаємодію з високодисперсним оксидом алюмінію у водному середовищі

Ліпковська НО, Барвінченко ВМ. Вплив структури природних цинамових кислот на їх взаємодію з високодисперсним оксидом алюмінію у водному середовищі. 2020 ;(9):68-76.

Очищення природної води від органічних забруднень модифікованою мікрофільтраційною трубчастою керамічною мембраною з глинистих мінералів

Дульнева ТЮ, Деремешко ЛА, Баранов ОІ, Кучерук ДД, Гончарук ВВ. Очищення природної води від органічних забруднень модифікованою мікрофільтраційною трубчастою керамічною мембраною з глинистих мінералів. 2020 ;(9):61-67.

Сторінки