Хімія

Флюоресцентні характеристики асоціатів еозину Н з катіонними поверхнево-активними речовинами у водно-міцелярних системах Triton X-100

Кловак ВО, Нечпай ЛО, Лелюшок СО, Куліченко СА, Запорожець ОА. Флюоресцентні характеристики асоціатів еозину Н з катіонними поверхнево-активними речовинами у водно-міцелярних системах Triton X-100. 2019 ;(10):74-81.

Прототипи лікарських форм для пролонгованої десорбції антиоксидантів на основі кремнезем-желатинових матриць та екстрактів орхідних

1Іванніков РВ, 2Лагута ІВ, 2Ставинська ОМ, 2Казакова ОО, Буюн ЛІ. Прототипи лікарських форм для пролонгованої десорбції антиоксидантів на основі кремнезем-желатинових матриць та екстрактів орхідних. 2019 ;(10):67-73.

Синтез та антиагрегаційна активність антагоніста αIIbβ3--рецепторів на основі 2-(4-піперазин-1-іл)-3Н-хіназолін-4-ону

Андронаті СА, Корнилов ОЮ, Поліщук ПГ, Крисько АА, Крисько ОЛ, Кабанова ТА, Самбурський CЕ. Синтез та антиагрегаційна активність антагоніста αIIbβ3--рецепторів на основі 2-(4-піперазин-1-іл)-3Н-хіназолін-4-ону. 2019 ;(9):60-67.

Сторінки