Хімія

Піроло[3,4-с]- та тієно[3,4-с]ізохіноліни — нові гетероциклічні хіти для драг-дизайну протипухлинних сполук

Богдан НМ, Богза СЛ, Пендюх ВВ, Степанова ДС, Суйков СЮ. Піроло[3,4-с]- та тієно[3,4-с]ізохіноліни — нові гетероциклічні хіти для драг-дизайну протипухлинних сполук. 2020 ;(7):62-71.

Особливості біс-хелатних комплексів магнію(ІІ), як екологічно безпечних високоефективних змащувальних додатків нового покоління, в аспектах механохімії сталевої поверхні

Міщук ОО, Коваль ЛІ, Дзюба ВІ, Пехньо ВІ. Особливості біс-хелатних комплексів магнію(ІІ), як екологічно безпечних високоефективних змащувальних додатків нового покоління, в аспектах механохімії сталевої поверхні. 2020 ;(6):83-91.

Азометинові похідні п-амінобензойної кислоти як антиоксиданти та інгібітори ксантиноксидази

Кобзар ОЛ, Татарчук АВ, Качаєва МВ, Пільо СГ, Суховєєв ОВ, Суховєєв ВВ, Броварець ВС, Вовк АІ. Азометинові похідні п-амінобензойної кислоти як антиоксиданти та інгібітори ксантиноксидази. 2020 ;(6):74-82.

Вміст іонів карбонатно-кальцієвої рівноважної системи в питних підземних водах Київської області

Калінін ІВ, Богатиренко ВА, Біленко МА, Нестеровський ВА, Євдокименко ВО. Вміст іонів карбонатно-кальцієвої рівноважної системи в питних підземних водах Київської області. 2020 ;(6):61-73.

Пірогенний кремнезем з прищепленими кремнієгідридними групами як редокс-активний компонент у складі композита з кавовою кислотою

Кузема ПО, 1Лагута ІВ, 1Ставинська ОМ, Циба ММ, Тьортих ВА. Пірогенний кремнезем з прищепленими кремнієгідридними групами як редокс-активний компонент у складі композита з кавовою кислотою. 2020 ;(5):78-85.

Сторінки