Екологія

Вплив екзогенної обробки водним розчином сигнальної молекули-медіатора бактеріального походження n-гексаноїл-l-гомосеринлактону (C6-ГГЛ) на морфологічні та фізіологічні реакції озимої пшениці за умов дії модельованого кислотного дощу

1Косаківська ІВ, 1Бабенко ЛМ, Романенко КО, Футорна ОА. Вплив екзогенної обробки водним розчином сигнальної молекули-медіатора бактеріального походження n-гексаноїл-l-гомосеринлактону (C6-ГГЛ) на морфологічні та фізіологічні реакції озимої пшениці за умов дії модельованого кислотного дощу. 2020 ;(8):92-100.

Очищення води від гідроксосполук купруму мікрофільтраційними трубчастими мембранами з природних матеріалів

1Дульнева ТЮ, Деремешко ЛА, Баранов ОІ, 1Кучерук ДД, 1Гончарук ВВ. Очищення води від гідроксосполук купруму мікрофільтраційними трубчастими мембранами з природних матеріалів. 2020 ;(6):101-108.

Системний аналіз функціонування екосистем природоохоронних територій в умовах активізації впливу природно-антропогенних чинників

1Попов МО, Альохіна ОВ, Русин БП, Кошовий ВВ, Івантишин ОЛ. Системний аналіз функціонування екосистем природоохоронних територій в умовах активізації впливу природно-антропогенних чинників. 2019 ;(11):100-110.

Структурний дрейф степових фiтосистем України пiд впливом клiматичних змiн та прогностичнi сценарiї для першої половини ХХI столiття

Ткаченко ВС, Бойченко СГ. Структурний дрейф степових фiтосистем України пiд впливом клiматичних змiн та прогностичнi сценарiї для першої половини ХХI столiття. 2014 ;(4):172-180.

Сторінки