Науки про Землю

Вивчення впливу параметрiв атмосферних збурень на хвилi, течiї та процес трансформацiї забруднювання рiзних початкових розмiрiв в Азовському морi

Iванов ВО, Черкесов ЛВ, Шульга ТЯ. Вивчення впливу параметрiв атмосферних збурень на хвилi, течiї та процес трансформацiї забруднювання рiзних початкових розмiрiв в Азовському морi. 2014 ;(1):104-110.

Дослiдження характеристик вiтрового хвилювання в прибережнiй зонi Чорного моря вiд Одеси до гирла Днiпра при рiзних вiтрових умовах

Алексеєв ДВ. Дослiдження характеристик вiтрового хвилювання в прибережнiй зонi Чорного моря вiд Одеси до гирла Днiпра при рiзних вiтрових умовах. 2014 ;(1):90-96.

Сторінки