Науки про Землю

Прогнозування корисних копалин в Кіровоградському рудному районі Українського щита геоелектричними методами

1Ніколаєв ІЮ, 1Шеремет ЄМ, 2Сетая ЛД, 1Агаркова НГ. Прогнозування корисних копалин в Кіровоградському рудному районі Українського щита геоелектричними методами. 2015 ;(12):70-75.

Методика оцінки бар’єрної стійкості водозборів щодо забруднюючих речовин

1Шевченко ОЛ. Методика оцінки бар’єрної стійкості водозборів щодо забруднюючих речовин. 2016 ;(4):69-77.

Гази вугільних родовищ: нове вирішення проблеми синтезу–генезису метану

1Наумко ІМ, 1Павлюк МІ, 1Сворень ЙМ, 1Зубик МІ. Гази вугільних родовищ: нове вирішення проблеми синтезу–генезису метану. 2016 ;(3):61-68.

Вплив геотектонічної активності на обсяги газових виділень у північній частині Чорного моря

1Мельниченко ТА, 1Воробйов АІ, 1Гейхман АМ. Вплив геотектонічної активності на обсяги газових виділень у північній частині Чорного моря. 2016 ;(3):55-60.

Молюски підроду Planivallonia S c h i l e y k o, 1984 (Mollusca, Pulmonata) в неогенових відкладах України, Росії та Казахстану

1Присяжнюк ВА. Молюски підроду Planivallonia S c h i l e y k o, 1984 (Mollusca, Pulmonata) в неогенових відкладах України, Росії та Казахстану. 2016 ;(2):75-78.

Вапняковий нанопланктон у крейдових відкладах Кримського континентального схилу (за матеріалами 37-го рейсу судна "Академік Вернадський")

1Матлай ЛМ. Вапняковий нанопланктон у крейдових відкладах Кримського континентального схилу (за матеріалами 37-го рейсу судна "Академік Вернадський"). 2016 ;(2):69-74.

Про можливість використання геоелектричних досліджень для пошуків і прогнозу рідкіснометально-рідкісноземельного зруденіння в Східному Приазов’ї

1Шеремет ЄМ, 1Ніколаєв ІЮ, 1Сєтая ЛД, 1Агаркова НГ. Про можливість використання геоелектричних досліджень для пошуків і прогнозу рідкіснометально-рідкісноземельного зруденіння в Східному Приазов’ї. 2016 ;(1):71-73.

Сучасна сейсмічна активізація Дніпровсько-Донецького палеорифту

1Кендзера ОВ, 1Трипільський АА, 1Пигулевський ПІ, 1Гурова ІЮ, 1Щербіна СВ. Сучасна сейсмічна активізація Дніпровсько-Донецького палеорифту. 2016 ;(1):65-70.

Сторінки