Науки про Землю

Аналіз деформації земної поверхні за даними глобальних навігаційних супутникових сиcтем з її новітніми рухами на території України

Орлюк МІ, Іщенко МВ. Аналіз деформації земної поверхні за даними глобальних навігаційних супутникових сиcтем з її новітніми рухами на території України. 2019 ;(8):59-68.

Інформаційно-методичне забезпечення аерокосмічного моніторингу морського шельфу для виявлення аномалій над покладами вуглеводнів

1Федоровський ОД, 1Хижняк АВ, 1Седлерова ОВ, Товстюк ЗМ, Єфіменко ТА, Порушкевич АЮ. Інформаційно-методичне забезпечення аерокосмічного моніторингу морського шельфу для виявлення аномалій над покладами вуглеводнів. 2019 ;(4):57-65.

Вивчення впливу параметрiв атмосферних збурень на хвилi, течiї та процес трансформацiї забруднювання рiзних початкових розмiрiв в Азовському морi

Iванов ВО, Черкесов ЛВ, Шульга ТЯ. Вивчення впливу параметрiв атмосферних збурень на хвилi, течiї та процес трансформацiї забруднювання рiзних початкових розмiрiв в Азовському морi. 2014 ;(1):104-110.

Сторінки