Теплофізика

Застосування методу ґраток Больцмана до аналiзу течії нанорідини в криволінійному каналi з радiальною нерівномірністю температури i концентрації наночастинок

1Авраменко АО, Тирінов AI, 1Дмитренко НП, Кравчук ОВ. Застосування методу ґраток Больцмана до аналiзу течії нанорідини в криволінійному каналi з радiальною нерівномірністю температури i концентрації наночастинок. 2017 ;(1):52-59.

Дослідження особливостей впливу методу дискретно-імпульсного введення енергії на процес утворення ліпідних наноструктур

1Долінський АА, 1Авдєєва ЛЮ, 1Шаркова НО, 2Чуніхін ОЮ. Дослідження особливостей впливу методу дискретно-імпульсного введення енергії на процес утворення ліпідних наноструктур. 2016 ;(4):49-54.

Дослідження гідродинамічної стійкості потоку в пористому середовищі на основі методу ренормалізаційних груп

1Авраменко АО, 1Дмитренко НП, 1Тирінов АІ. Дослідження гідродинамічної стійкості потоку в пористому середовищі на основі методу ренормалізаційних груп. 2016 ;(1):47-56.

Аналітичне моделювання теплових процесів в тепловипромінюючих тілах з використанням S-функцій

1Слесаренко АП, 2Демьянченко ОП, 2Сафонов МО. Аналітичне моделювання теплових процесів в тепловипромінюючих тілах з використанням S-функцій. Доповіді Національної академії наук України. 2015 ;(5):71-76.

Чисельно-аналітичне моделювання та ідентифікація нелінійного теплового процесу з урахуванням нестаціонарного радіаційного теплообміну

1Слесаренко АП, 2Сафонов МО, 2Демьянченко ОП. Чисельно-аналітичне моделювання та ідентифікація нелінійного теплового процесу з урахуванням нестаціонарного радіаційного теплообміну. Доповіді Національної академії наук України. 2015 ;(4):70-76.