Теплофізика

Застосування методу ґраток Больцмана до аналiзу течії нанорідини в криволінійному каналi з радiальною нерівномірністю температури i концентрації наночастинок

1Авраменко АО, Тирінов AI, 1Дмитренко НП, Кравчук ОВ. Застосування методу ґраток Больцмана до аналiзу течії нанорідини в криволінійному каналi з радiальною нерівномірністю температури i концентрації наночастинок. 2017 ;(1):52-59.

Дослідження особливостей впливу методу дискретно-імпульсного введення енергії на процес утворення ліпідних наноструктур

1Долінський АА, 1Авдєєва ЛЮ, 1Шаркова НО, 2Чуніхін ОЮ. Дослідження особливостей впливу методу дискретно-імпульсного введення енергії на процес утворення ліпідних наноструктур. 2016 ;(4):49-54.

Дослідження гідродинамічної стійкості потоку в пористому середовищі на основі методу ренормалізаційних груп

1Авраменко АО, 1Дмитренко НП, 1Тирінов АІ. Дослідження гідродинамічної стійкості потоку в пористому середовищі на основі методу ренормалізаційних груп. 2016 ;(1):47-56.

Сторінки