Інформатика та кібернетика

Ітераційні методи для обчислення зважених псевдообернених матриць зі змішаними вагами на основі їх розвинення у матричні степеневі ряди

Варенюк НА, Галба ЄФ, 1Сергієнко ІВ, Тукалевська НІ. Ітераційні методи для обчислення зважених псевдообернених матриць зі змішаними вагами на основі їх розвинення у матричні степеневі ряди. 2020 ;(8):19-25.

Обґрунтування за допомогою формалізму Гамільтона—Понтрягіна методу зворотного просування похибки для навчання неопуклих негладких нейронних мереж

Норкін ВІ. Обґрунтування за допомогою формалізму Гамільтона—Понтрягіна методу зворотного просування похибки для навчання неопуклих негладких нейронних мереж. 2019 ;(12):19-26.

Сторінки