Інформатика та кібернетика

Обґрунтування за допомогою формалізму Гамільтона—Понтрягіна методу зворотного просування похибки для навчання неопуклих негладких нейронних мереж

Норкін ВІ. Обґрунтування за допомогою формалізму Гамільтона—Понтрягіна методу зворотного просування похибки для навчання неопуклих негладких нейронних мереж. 2019 ;(12):19-26.

Граничні можливості методу псевдообернення для керування лінійними багатозв'язними об'єктами без пам'яті: гарантовані результати

Гриценко ВІ, Житецький ЛС, Соловчук КЮ. Граничні можливості методу псевдообернення для керування лінійними багатозв'язними об'єктами без пам'яті: гарантовані результати. 2019 ;(8):16-24.

Два пiдходи до побудови оптимальних числових методiв другого порядку та їх застосування до аналiзу нелiнiйних систем коливної природи

Заяць ВМ. Два пiдходи до побудови оптимальних числових методiв другого порядку та їх застосування до аналiзу нелiнiйних систем коливної природи. 2014 ;(1):37-42.

Сторінки