Інформатика та кібернетика

Оптимізація цільового перенесення ліків із систем мікроголок

1Ляшко СІ, Клюшин ДА, Оноцький ВВ, Бондар ОС. Оптимізація цільового перенесення ліків із систем мікроголок. 2017 ;(11):16-23.

Високоефективні класи алгоритмів та високопродуктивних систем, що реалізують синхронні інтерактивні мережі систолічними матрицями опрацювання даних

1Грицик ВВ, 2Грицик ВВ, 1Зозуля АМ. Високоефективні класи алгоритмів та високопродуктивних систем, що реалізують синхронні інтерактивні мережі систолічними матрицями опрацювання даних. 2015 ;(12):19-24.

Моделювання поширення сигналу в реальних системах з скінченим інтервалом та поглинанням

1Кривонос ЮГ, 2Селезов ІТ. Моделювання поширення сигналу в реальних системах з скінченим інтервалом та поглинанням. 2016 ;(4):35-40.

Поліноміальні алгоритми розв’язування деяких задач побудови розкладів приладу для заявок з очікуванням

1Ємець ОО, 2Леонова МВ. Поліноміальні алгоритми розв’язування деяких задач побудови розкладів приладу для заявок з очікуванням. 2016 ;(3):26-31.

Властивості лінійних безумовних задач оптимізації на розміщеннях з імовірнісною невизначеністю

1Ємець ОО, 2Барболіна ТМ. Властивості лінійних безумовних задач оптимізації на розміщеннях з імовірнісною невизначеністю. 2016 ;(2):31-37.

Афінно-інваріантні глибинні класифікатори на основі методу k-найближчих сусідів

1Галкін ОА. Афінно-інваріантні глибинні класифікатори на основі методу k-найближчих сусідів. 2016 ;(2):25-30.

Ефективні стратегії переслідування, засновані на використанні функції Ляпунова

1Пашко СВ. Ефективні стратегії переслідування, засновані на використанні функції Ляпунова. 2016 ;(1):26-33.

Асимптотична оцінка глибинних класифікаторів на основі моделі зсуву розташування

1Галкін ОА. Асимптотична оцінка глибинних класифікаторів на основі моделі зсуву розташування. Доповіді Національної академії наук України. 2015 ;(11):30-35.

Сторінки