Інформатика та кібернетика

Граничні можливості методу псевдообернення для керування лінійними багатозв'язними об'єктами без пам'яті: гарантовані результати

Гриценко ВІ, Житецький ЛС, Соловчук КЮ. Граничні можливості методу псевдообернення для керування лінійними багатозв'язними об'єктами без пам'яті: гарантовані результати. 2019 ;(8):16-24.

Два пiдходи до побудови оптимальних числових методiв другого порядку та їх застосування до аналiзу нелiнiйних систем коливної природи

Заяць ВМ. Два пiдходи до побудови оптимальних числових методiв другого порядку та їх застосування до аналiзу нелiнiйних систем коливної природи. 2014 ;(1):37-42.

Вiдновлення функцiй двох змiнних iз збереженням класу Cr(R2) за допомогою їх слiдiв та слiдiв їх похiдних до фiксованого порядку на заданiй лiнiї

1Литвин ОМ, 1Литвин ОО, 2Ткаченко ОВ, 2Грицай ОЛ. Вiдновлення функцiй двох змiнних iз збереженням класу Cr(R2) за допомогою їх слiдiв та слiдiв їх похiдних до фiксованого порядку на заданiй лiнiї. 2014 ;(2):50-55.

Сторінки