Матеріалознавство

Композиційний матеріал на основі вуглецевої волокнистої матриці з іммобілізованим інсуліном для розробки нової лікарської форми: трансдермального інсулінового пластиру

Сергєєв ВП, 1Бошицька НВ, Кліпов ВД, 1Проценко ЛС, 1Будиліна ОМ. Композиційний матеріал на основі вуглецевої волокнистої матриці з іммобілізованим інсуліном для розробки нової лікарської форми: трансдермального інсулінового пластиру. 2019 ;(9):41-48.

Порiвняльна характеристика нанопорошкiв на основi залiза, одержаних низькотемпературним синтезом iз оксалатiв та цитратiв

1Бошицька НВ, Кущевська НФ, Баглюк ГА, Куровський ВЯ, Гончарук ДА. Порiвняльна характеристика нанопорошкiв на основi залiза, одержаних низькотемпературним синтезом iз оксалатiв та цитратiв. 2014 ;(2):92-97.

Математичне моделювання процесу утворення шаруватих конденсатiв при електронно-променевому випаровуваннi–конденсацiї бiнарних систем типу Cu−Cr

Курочкiн ВД. Математичне моделювання процесу утворення шаруватих конденсатiв при електронно-променевому випаровуваннi–конденсацiї бiнарних систем типу Cu−Cr. 2014 ;(3):90-97.

Порiвняльна фiзико-хiмiчна стабiльнiсть порошкiв на основi залiза рiзного фазового складу та дисперсностi в неорганiчних та бiологiчних середовищах живого органiзму

1Бошицька НВ. Порiвняльна фiзико-хiмiчна стабiльнiсть порошкiв на основi залiза рiзного фазового складу та дисперсностi в неорганiчних та бiологiчних середовищах живого органiзму. 2014 ;(4):82-89.

Сторінки