Матеріалознавство

Наночастинки діоксиду церію та метформін підвищують надійність прооксидантно/ антиоксидантного балансу та збільшують |виживаність щурів, що старіють

Нікітченко ЮВ, Клочков ВК, Кавок НС, Карпенко НО, Сєдих ОО, Нікітченко ІВ, Божков АІ, Єфімова СЛ, Семіноженко ВП. Наночастинки діоксиду церію та метформін підвищують надійність прооксидантно/ антиоксидантного балансу та збільшують |виживаність щурів, що старіють. 2020 ;(10):35-44.

Вдосконалення механічних властивостей β-стабілізованих інтерметалідів системи TiAl методом зонної перекристалізації

Лобанов ЛМ, Асніс ЮА, Піскун НВ, Статкевич ІІ. Вдосконалення механічних властивостей β-стабілізованих інтерметалідів системи TiAl методом зонної перекристалізації. 2020 ;(8):51-56.

Ортованадатні наночастинки сповільнюють прискорене старіння щурів запобігаючи оксидативним ушкодженням

Нікітченко ЮВ, Клочков ВК, Кавок НС, Карпенко НО, Сєдих ОО, Божков АІ, Малюкін ЮВ, Семіноженко ВП. Ортованадатні наночастинки сповільнюють прискорене старіння щурів запобігаючи оксидативним ушкодженням. 2020 ;(7):43-51.

Вплив добавки міді на стабільність у фізіологічних розчинах біокераміки на основі біогенного гідроксіапатиту та натрійборосилікатного скла

Сич ОЄ, 1Бошицька НВ, Куда ОА, Демида МБ, Пінчук НД, Томила ТВ, Батаєв ЮМ, Батаєв ММ, 1Проценко ЛС, Будилiна ОМ. Вплив добавки міді на стабільність у фізіологічних розчинах біокераміки на основі біогенного гідроксіапатиту та натрійборосилікатного скла. 2020 ;(3):55-62.

Особливості формування фаз NiCx (x ⩽ 0,33) за умов механохімічного легування сумішей Ni-ВНТ і Ni-графіт

Наконечна ОІ, 1Білявина НМ, Іваненко КО, Курилюк АМ, Душейко МГ, 1Макара ВА. Особливості формування фаз NiCx (x ⩽ 0,33) за умов механохімічного легування сумішей Ni-ВНТ і Ni-графіт. 2020 ;(3):47-54.

Спікання надтвердих композитів інструментального призначення групи BL у системі cBN-NbC-Al в умовах високих p,Т-параметрів

Стратійчук ДА, Туркевич ВЗ, Сліпченко КВ, Бушля ВМ, 1Білявина НМ. Спікання надтвердих композитів інструментального призначення групи BL у системі cBN-NbC-Al в умовах високих p,Т-параметрів. 2020 ;(2):37-44.

Сторінки