Матеріалознавство

Отримання надтвердих алмазних композитів та визначення їх термостійкості методом диференційного термічного та термогравіметричного аналізу

Стратійчук ДА, Туркевич ВЗ. Отримання надтвердих алмазних композитів та визначення їх термостійкості методом диференційного термічного та термогравіметричного аналізу. 2019 ;(12):57-64.

Особливості іммобілізації наносрібла на активовану вуглецеву волокнисту наноструктурну матрицю для розробки антибактеріальних матеріалів медичного призначення

Кононко ІВ, Кліпов ВД, 1Бошицька НВ, 1Проценко ЛС, Кононко НВ. Особливості іммобілізації наносрібла на активовану вуглецеву волокнисту наноструктурну матрицю для розробки антибактеріальних матеріалів медичного призначення. 2019 ;(11):49-56.

Композиційний матеріал на основі вуглецевої волокнистої матриці з іммобілізованим інсуліном для розробки нової лікарської форми: трансдермального інсулінового пластиру

Сергєєв ВП, 1Бошицька НВ, Кліпов ВД, 1Проценко ЛС, 1Будиліна ОМ. Композиційний матеріал на основі вуглецевої волокнистої матриці з іммобілізованим інсуліном для розробки нової лікарської форми: трансдермального інсулінового пластиру. 2019 ;(9):41-48.

Порiвняльна характеристика нанопорошкiв на основi залiза, одержаних низькотемпературним синтезом iз оксалатiв та цитратiв

1Бошицька НВ, Кущевська НФ, Баглюк ГА, Куровський ВЯ, Гончарук ДА. Порiвняльна характеристика нанопорошкiв на основi залiза, одержаних низькотемпературним синтезом iз оксалатiв та цитратiв. 2014 ;(2):92-97.

Математичне моделювання процесу утворення шаруватих конденсатiв при електронно-променевому випаровуваннi–конденсацiї бiнарних систем типу Cu−Cr

Курочкiн ВД. Математичне моделювання процесу утворення шаруватих конденсатiв при електронно-променевому випаровуваннi–конденсацiї бiнарних систем типу Cu−Cr. 2014 ;(3):90-97.

Сторінки