Матеріалознавство

Модель квазігармонійного наближення в теорії псевдопотенціалів

1Закарян ДА, 1Картузов ВВ, 1Хачатрян АВ. Модель квазігармонійного наближення в теорії псевдопотенціалів. 2016 ;(4):55-61.

Оптимізація складу та термообробки литих біосумісних сплавів Ti–18Nb–xSi

1Шевченко ОМ, 1Кулак ЛД, 1Дацкевич ОВ, 1Кузьменко ММ, 1Хоменко ГЄ, 1Фірстов СО. Оптимізація складу та термообробки литих біосумісних сплавів Ti–18Nb–xSi. 2015 ;(2):62-68.

Обчислення поверхневої енергії контакту компонент у квазібінарних евтектичних системах

1Закарян ДА. Обчислення поверхневої енергії контакту компонент у квазібінарних евтектичних системах. Доповіді Національної академії наук України. 2014 ;(11):82-87.

Про прогноз якості цільового продукту в періодичних технологіях

Большаков ВІ, Волчук ВМ, Дубров ЮІ. Про прогноз якості цільового продукту в періодичних технологіях. Доповіді Національної академії наук України. 2014 ;(11):77-81.

Першопринципне моделювання процесу аморфізації в системі Fe−Zr

1Плющай ІВ, 1Макара ВА, 1Плющай ОІ, 1Волкова ТВ. Першопринципне моделювання процесу аморфізації в системі Fe−Zr. Доповіді Національної академії наук України. 2015 ;(8):84-88.

Карбідні перетворення в процесі отримання хромової карбідосталі евтектичного типу

1Шевченко ОМ, 1Максимова ГО, 1Даниленко МІ, 1Ковиляєв ВВ, 1Фірстов СО. Карбідні перетворення в процесі отримання хромової карбідосталі евтектичного типу. Доповіді Національної академії наук України. 2015 ;(6):83-91.

Механічні характеристики квазібінарних евтектичних композитів з урахуванням впливу міжкомпонентної взаємодії на межі поділу

1Закарян ДА. Механічні характеристики квазібінарних евтектичних композитів з урахуванням впливу міжкомпонентної взаємодії на межі поділу. Доповіді Національної академії наук України. 2014 ;(12):86-90.

Діагностика функціональних матеріалів із замкненими поверхнями Фермі, описуваних моделлю Фіваза, та деякі аспекти їх застосування

Горський ПВ. Діагностика функціональних матеріалів із замкненими поверхнями Фермі, описуваних моделлю Фіваза, та деякі аспекти їх застосування. Доповіді Національної академії наук України. 2014 ;(12):77-85.

Сторінки