Математика

Метод фіктивних областей та гомотопія як нова альтернатива для багатовимірних задач із частинними похідними в областях довільної форми

Гаврилюк ІП, 1Макаров ВЛ. Метод фіктивних областей та гомотопія як нова альтернатива для багатовимірних задач із частинними похідними в областях довільної форми. 2019 ;(11):8-16.

Про індуковані модулі над групами скінченного рангу, скінченно породжені підгрупи яких є розширеннями Абелевих груп за допомогою поліциклічних

Тушев АВ. Про індуковані модулі над групами скінченного рангу, скінченно породжені підгрупи яких є розширеннями Абелевих груп за допомогою поліциклічних. 2019 ;(6):8-11.

Сторінки