Математика

Формалізм Бейтмена–Люка в задачах хлюпання рідини з вихоровими течіями

1Тимоха ОМ. Формалізм Бейтмена–Люка в задачах хлюпання рідини з вихоровими течіями. 2016 ;(4):30-34.
Розділ: 

Лінійні нетерові крайові задачі для вироджених диференціально-алгебраїчних систем з імпульсним впливом

1Чуйко СМ, 1Чуйко ОВ. Лінійні нетерові крайові задачі для вироджених диференціально-алгебраїчних систем з імпульсним впливом. 2016 ;(4):20-29.
Розділ: 

Про розв’язання оберненої задачі Дідони у класі опуклих поверхонь обертання

1Драч КД. Про розв’язання оберненої задачі Дідони у класі опуклих поверхонь обертання. 2016 ;(4):7-12.
Розділ: 

Кулонівська плоска періодична динаміка однакових зарядів у полі притягальних центрів та постійному магнітному полі

1Скрипник ВІ. Кулонівська плоска періодична динаміка однакових зарядів у полі притягальних центрів та постійному магнітному полі. 2016 ;(3):19-25.
Розділ: 

Про деякі зв’язки між факторами канонічних центральних рядів в алгебрах Лейбніца

1Курдаченко ЛА, 1Отал Х, 1Пипка ОО. Про деякі зв’язки між факторами канонічних центральних рядів в алгебрах Лейбніца. 2016 ;(3):14-18.
Розділ: 

Знаходження максимуму добутку внутрішніх радіусів взаємно неперетинних областей

1Заболотний ЯВ. Знаходження максимуму добутку внутрішніх радіусів взаємно неперетинних областей. 2016 ;(3):7-13.
Розділ: 

Сторінки